Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức họp báo

Tổ chức họp báo là sự kiện quan trọng kết nối truyền thông, cơ quan báo chí, các công ty, Doanh nghiệp đều mong muốn thông qua họp báo, công chúng sẽ biết đến mình nhiều hơn, đồng thời củng cố, tạo niềm tin với đối tác và người tiêu dùng.

Vậy làm thế nào để có thể tổ chức họp báo chuyên nghiệp, thủ tục xin cấp phép như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ để quý khách hiểu dõ hơn về vấn đề này.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

+ Luật Báo chí năm 2016

+ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 2016

+ Nghị định 51/2002/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

+ Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

+ Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

thủ tục cấp phép tổ chức họp báo

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

► Tổ chức ở Trung ương thông báo cho Bộ Văn hóa – Thông tin (Cục báo chí)

► Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Văn hóa – Thông tin)

2. Quy trình, điều kiện tổ chức họp báo

+ Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 (hai mươi tư) tiếng đồng hồ tước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

+ Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó. Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

+ Đối với họp báo trong nước: Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở ở các địa phương ngoài Hà Nội khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

+ Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở địa phận nào thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ.

3. Hồ sơ đăng ký

3.1. Công văn đề nghị được tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, pháp nhân có nhu cầu họp báo nêu rõ:

+ Nội dung

+ Mục đích

+ Thời gian, địa điểm

+ Người chủ trì họp báo.

+ Thành phần tham dự;

+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…

3.2. Nộp Bản sao Giấy thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp

3.3. Danh sách cơ quan báo chí tham gia họp báo;

3.4. Chương trình họp báo;

3.5. Thông cáo báo chí;

3.6. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức sự kiện trong trường hợp họp báo để giới thiệu các nội dung đó.

4. Thời gian thực hiện

+ Trường hợp tổ chức, công dân Việt Nam muốn họp báo: Việc họp báo chỉ được tổ chức khi Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

+ Trường hợp Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu họp báo: Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *